[randje]
[logo] Koos Zondervan
[randje]

Lesomschrijving

Op de lessen wordt klassieke Hatha Yoga beoefend volgens de traditie van Kashmir. Karakteristiek voor deze wijze van yogabeoefening is het opwekken van het energielichaam (pranisch lichaam), dat kan worden opgevat als een verbinding tussen het fysieke lichaam en de geest (het astrale en het causale lichaam). Pas als dit gebeurt krijgen de klassieke yogahoudingen en oefeningen een sterke psychische en spirituele doorwerking en vormen ze een poort naar spiritueel leven.

Bij het opwekken van het energielichaam spelen imaginatie, adem en werken met het tastgevoel een belangrijke rol.

Hoewel er tijdens de lessen niet wordt gemediteerd, kan worden gesteld dat de lessen de leerlingen "geschikt" maken voor meditatie.

Voor meer informatie over deze yogastijl zie www.kashmiryoga.nl

[spacer]